Røkelse og røkelsesbrennere

Så langt man vet er brenning av røkelse en "tradisjon" som har eksistert i minst 4000 år.

Før i tiden brant man røkelse ut i fra hvilket formål/intensjon man hadde for brenning av den. Denne ble ofte bare drysset direkte på vedovn.

Mange urter ble før i tiden sett på som hellige og de fleste hadde en tilegnet magisk egenskap. Nå var nok overtroen større før, men røkelse brukes jo fortsatt, og gir god både lukt og stemning i huset.

Rundt om i verden blir røkelse også brukt til andre ulike formål som i ulike seremonier, ritualer, som ofring osv. I enkelte land blir også røkelse sendt rundt bordet etter et måltid. 

I urteboden boltrer vi oss i myrrah, frankincense (bibelens røkelse), krydder og urter som igjen blir til ulike blandinger. Ut i fra vår kunnskap om urteres tilskrevne magiske egenskaper kan vi også lage en komposisjon ut i fra dine ønsker.

Følg med, det vil til komme nye blandinger fremover! 

Vi har ofte også flere ulike røkelsesbrennere på lager. Se egen kategori.