Bøker

Vi vil etterhvert kunne tilby ulike bøker. I første omgang kosentrerer vi oss om bøker innen emnet urter- og urtemedisin. Og vi skal så langt det lar seg gjøre ligge under veiledende butikkpriser!

Vi i Urteboden er av den oppfatning at det å kunne bla og lese i en bok gir en helt annen opplevelse enn å lete rundt om på nettet etter fakta og opplysninger og vi håper flere er av samme oppfatning.