Himalaya-saltlamper og t-lysestaker

Himalayasalt er over 200 millioner år gammelt og inneholder urhavets opprinnelige sammensetning (alle jordens 84 mineraler og sporstoffer) i tråd med våre cellers sammensetning av salt, vann, mineraler og sporstoffer.

Saltet er dannet ved solens tørking av urhavet, og under dannelsen av Himalayafjellene ble saltlaget trykket ned under overflaten hvor det i dag ligger i cirka 500 meters dybde, godt beskyttet mot forurensinger og andre påvirkninger.

Saltlamper er kjent for å:

        • Gi renere, friskere og sunnere luft.
        • Redusere støv og andre luftbårne partikler, inkludert bakterier
        • Redusere negativ energi fra TV, mobiltelefon og PC
        • Dempe allergiproblemer
        • Heve stemningen i rommet og skape en følelse av velvære
        • Øke årvåkenheten, konsentrasjonen og produktiviteten 

Hva er en saltlampe og hvordan fungerer den?

Saltkrystall er ett av mineralene som har atomstrukturen bundet på elektrisk- og ikke på molekylært nivå. Denne egenskapen tillater krystallene å skifte form fra flytende og krystallin tilstand. Når krystallene blir utsatt for svak varme, får de en overflatetemperatur som er høyere enn luften omkring dem. Dette medfører at luften kondenseres og legger seg som dugg på saltet.

Denne prosessen skaper og opprettholder en likevekt mellom positive og negative ioner i lufta vår; noe som er avgjørende for evnen vi har til å konsentrere oss, arbeide effektivt, og å vedlikeholde vår totale helse og velvære. Luften vi puster inneholder elektriske partikler som kalles "ioner".

Denne naturlige prosessen foregår hele tiden, millioner av ganger, usynlig for øyet og uten noen innflytelse på kvaliteten til krystallene. Dette er den samme prosessen som skjer hvert sekund i havet; når solen varmer opp havvannet genereres det negative ioner og dermed skapes det frisk luft.

Ved kjøp medfølger selvsagt egnet ledning og lyspære.