Velkommen til Urteboden

I senere tid har bruken av urter og kunnskap rundt dem økt betrakelig. Tyder dette på at folk i økende grad tar ansvar for egen helse? At vi stoler på naturen? Sannsynligvis. Med dagens overforbruk av skolemedisin ser Urteboden på dette som noe positivt i fra flere perspektiv. Og det fine er, at urter svært sjelden gir noen som helst form for bivirkninger. 

Vi har en rekke urter i løs vekt samt smakfulle te-blandinger med urter, krydder og frukt/bær, samt at du også finner både, sort te, grønn te og hvit te.

Her finner du også urter i kapselform og annet kosttilskudd, salver/kremer, økologisk krydder, røkelse i løsvekt (selvlaget), bøker m.m.  

Utvalget i butikken vokser stadig, selv om Urteboden har ikke et mål om å bli så veldig stor. Det vektlegges heller å tilby kvalitetsprodukter til fornuftige priser. 

Bruker du skolemedisin (som er f.eks. blodtrykksenkende/-fortynnende, kortison, preparater mot angst etc.) og er i tvil om du kan benytte noen av våre produkter, ta kontakt eller rådfør deg med din lege/behandler. 

Urteboden tar ikke ansvar for evt. komplikasjoner som kan oppstå om du selv velger å ta i bruk en urt/urteprodukt kombinert med skolemedisin, til tross for at alvorlige komplikasjoner sjelden skjer.

Din helse ~ ditt ansvar